PRISIDĖK

TIKSLAI: SUPAŽINDINTI NEĮGALIUOSIUS SU SPORTO GALIMYBE LIETUVOJE. MOTYVUOTI ŽMONES SU NEGALIA. JUNGTI ŽMONES, KURIE NORI PROFESIONALIAI SPORTUOTI, IEŠKOTI SPORTO TALENTŲ. APRŪPINTI SPORTININKUS STARTINIU PAKETU: TRENERIAI, PADĖJĖJŲ KOMANDA, INVENTORIUS,VARŽYBOS IR T.T.. ŠVIESTI VISUOMENĘ APIE NEĮGALŲ ŽMOGŲ, JO FIZINES IR MORALINES GALIMYBES. GRIAUTI NUSISTOVĖJUSĮ POŽIŪRĮ, KAD PATYRUS SUNKIĄ STUBURO TRAUMĄ GYVENIMAS BAIGIASI IRJUDĖJIMO GALIMYBĖS SUMAŽĖJA (MINTIS, KURIA MES VADOVAUJAMĖS "IF YOU CAN'T FLY THEN RUN, IF YOU CAN'T RUN THEN WALK, IF YOU CAN'T WALK THEN CRAWL, BUT WHATEVER YOU DO YOU HAVE TO KEEP MOVING FORWARD.". MARTIN LUTHER KING).

Mėmelio taupomoji kasa
MaistasSportui.lt
Ksavera.lt
Noteten
Šv. Pranciškaus asyžiečio vienuolynas
Vudukai
Spaudos imperija
RGB Pictures
Klaipėdos senamiesčio rotaract klubas
Klaipėdos irklavimo centras
S.Jokužio leidykla-spaustuvė
Impuls